Martin Buber i Lav Tolstoj: Dva primjera duhovnog anarhizma

Patrick Cannon artikulira alternativni anarhizam.


Informirano glasovanje

Lorenzo Capitani zalaže se za upravljanje znanjem, a ne neznanjem.


Društveni ugovor: dozvola za krađu

Stephen Faison preispituje ideju društvenog ugovora.


Estetska demokracija

Mihail Evans proučava umjetnost da bi razumio politiku.


Aristotelova filozofija jednakosti, mira i demokracije

Matt Qvortrup tvrdi da je Aristotelova politička filozofija iznenađujuće moderna.


Je li nam prirodna sudbina starenje stanovništva?

Nguyen Ba Thanh se pita je li smrt u starosti sudbina civilizacije.