To se ne bi trebalo dogoditi filozofu

Fiona Dalzell smatra da je teško biti filozofski veterinar.