Svijet je sve što je slučaj

José Zalabardo istražuje koji problem Wittgenstein pokušava riješiti.


Ugovorni kodeks

Sándor Szegláb dekodira skrivenu poruku Tractatusa.


Tractatus... je li toliko nerješiv?

Carlos Muñoz-Suárez vodi nas na putovanje niz jezičnu zečju rupu.


Wittgenstein, Tolstoj i ludost logičkog pozitivizma

Stuart Greenstreet objašnjava kako je analitička filozofija zapala u zbrku.