Akcenti njezinih rubin usana

Annina Lehmann tvrdi da je nošenje ruža za usne izbor koji pokazuje da iako smo pod utjecajem društva, još uvijek možemo donositi odluke o tome tko želimo biti.


Postati žena: Simone de Beauvoir o ženskom utjelovljenju

Felicity Joseph otkriva da je ponekad teško postati žena.


Etika dvosmislenosti

Charlotte Moore slobodno podvrgava de Beauvoirovu etiku pronicljivom ispitivanju.


Pitanje osvete

Pauline O’Flynn istražuje de Beauvoirov argument da je kazna neophodna kako bi se pokazalo da se degradacija čovječanstva nikada ne može zanemariti.