Je li budistička doktrina 'ne-ja' kompatibilna s težnjom za nirvanom?

Katie Javanaud pita postoji li kontradikcija u srcu budizma.


Filozofska kriza identiteta

Chris Durante se pita što ga čini osobom kakva je bio.


Iluzija sebstva

Sam Woolfe kaže da se zavaravamo.


Koliko je staro jastvo?

Frank S. Robinson osporava argument Juliana Jaynesa o sebi.


Fokusiranje na mozak, ignoriranje tijela

Alessandro Colarossi kaže da je umjetna inteligencija u opasnosti od slijepe ulice.