Budistička metafizika

Brian Morris opisuje četiri varijante budističke metafizike i postavlja pitanje mogu li one tvoriti jedan koherentan sustav mišljenja.


Dakle, mislite da postoje zakoni u prirodi?

Eleni Angelou prisluškuje razgovor između vjernika i skeptika.


Protiv izravnog realizma

Paul Griffiths tvrdi da moderna metafizika ide krivim putem.


Budi stvaran

Paul Doolan otkriva da je pravi problem sa 'stvarnim svijetom' znati što 'stvarno' zapravo znači.


Je li matematika sastavni dio svemira?

Adrian Brockless razmrsuje konce.