Kako itko može promijeniti kulturu?

Kaže nam Kevin Brinkmann, uz pomoć Althussera, Gramscija i Mannheima.


Marxov Levijatan

Patrick Cannon o anarhiji i državi.


Karl Marx: Čovjek i um

Matt Qvortrup tvrdi da Marx još uvijek nadahnjuje one koji čeznu za boljim svijetom.


Novi zaokret na starim idejama

Lucian Lupescu vidi koliko se Kantov i Marxov ideal preklapaju.


Marx & Nietzsche

Jack Fox-Williams istražuje moć, klasu i religiju.


Popper o Marxu o povijesti

Chris Christensen smatra sukob dva kolosalna Karla.