Platon: Teorija oblika

David Macintosh objašnjava Platonovu teoriju oblika ili ideja.


Početak borbe s Platonom

Ed Fraser tvrdi da je teorija prisjećanja koju je predstavio Sokrat u Menonu kružna.


Platonova pravedna država

Chris Wright razmišlja o Platonovom glavnom planu.


Ovisnici, mitotvorci i filozofi

Alan Brody objašnjava Platonovo/Sokratovo shvaćanje lošeg ponašanja po navici.


Platonova neurobiologija

Elizabeth Laidlaw istražuje neke paralele između moderne slike mozga i Platonovog opisa psihe.