O demokratskim teorijama

Huong Nguyen razmatra trenutne trendove u demokratskom razmišljanju.


Brod luđaka

Anja Steinbauer objašnjava zašto je Platon imao problema s demokracijom.


Platonov idealni vladar danas

Mark Tan nam pokazuje kako da prevladamo svoje nepovjerenje i cinizam prema vladama imenovanjem kraljeva filozofa.


Demokracija je bolesna

Amy Pollard čita Platonovu Republiku kao reformski dokument.


Može li Platonova Republika funkcionirati u Kini?

Keith Hui uspoređuje kinesku državu s Platonovom republikom.