Satyagraha

Grant Bartley fokusira se na sile povijesti kroz operu Philipa Glassa o Gandhiju.