markus gabriel

Markus Gabriel, jedan od utemeljitelja novog realizma, razgovara s Anjom Steinbauer o tome zašto svijet ne postoji i drugim zanimljivim metafizičkim temama.


Sarah De Saints

Manuel Carta intervjuira prevoditelja Maurizija Ferrarisa na engleski.


Maurice Ferraris

Manuel Carta razgovara s prof. Mauriziom Ferrarisom sa Sveučilišta u Torinu, još jednim vodećim predstavnikom novog realizma.


Uvod u Uvod u novi realizam

Fintan Neylan objašnjava realizam koji Maurizio Ferraris uvodi u svom Uvodu.