Pilula slobodne volje

Taylor A. Dunn pita, da je slobodna volja droga, biste li je trebali uzeti?


Obrana slobodne volje i sebe

Frank S. Robinson 'odlučio' je 'nas podsjetiti' na probleme koje neki suvremeni filozofi imaju s tim središnjim ljudskim konceptima.


Humanost, metafora i rekurzivni um

Brian King se pita što postoji u ljudskim umovima što je jedinstveno za nas.


Zbroj mojih dijelova

Brett Wilson istražuje osobni identitet s Johnom Lockeom i sumnjivim 3D printerom.


Namjerno provokativni redukcionizam Francisa Cricka

Paul Austin Murphy odbacuje blazu redukciju uma na materiju jednog od otkrivača strukture DNK.


Misao, svijest, mozgovi i strojevi

Adrian Brockless o ispravnom načinu korištenja riječi 'misao' i 'svijest'.