Izazov moralnih strojeva

Wendell Wallach govori nam koji su osnovni problemi.


Strojevi i moralno rasuđivanje

Thomas M. Powers o tome kako računalo može obraditi Kantov moralni imperativ.


Hoće li roboti trebati vlastitu etiku?

Steve Torrance pita trebaju li roboti umovi da budu moralni proizvođači ili moralni potrošači.


Četiri vrste etičkih robota

James H. Moor definira različite načine na koje strojevi mogu biti moralni.


Kako strojevi mogu unaprijediti etiku

Susan Leigh Anderson i Michael Anderson govore kako su njihovi pokušaji da izgrade etičke strojeve unaprijedili njihovo razumijevanje etike.