Imate problema s Kantom?

Peter Rickman kaže da nisi jedini.


Schopenhauer

Roger Caldwell gleda na najpesimističnijeg filozofa.


Gospodari, robovi i značenja

G.W.F. Hegel (1770-1831) imao je veliku, sveobuhvatnu teoriju o tome kako se povijest odvija. Roger Duncan razmatra prirodu odnosa gospodar-rob u Hegelovoj misli.


Hegelov Bog

Robert Wallace opisuje malo poznato alternativno božanstvo.


Nietzsche: Ljubav, krivnja i iskupljenje

Eva Cybulska zaviruje u burnu psihu Friedricha Nietzschea.