Postoji li ljudsko pravo na pristup internetu?

Jesse Tomalty razmatra što su ljudska prava i kako su opravdana.


Opća deklaracija Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima


Kokoši, patke i ljudska prava u Kini

Vittorio Bufacchi i Xiao Ouyang raspravljaju o nekim filozofskim i lingvističkim poteškoćama.


Apsolutno ljudsko pravo protiv mučenja u praksi

Ian Fishback tvrdi da mučenje nikada ne bi trebalo biti dopušteno u praksi.


Richard Rorty o pravima

Patrícia Fernandes razmatra Rortyjevu ideju za promicanje ljudskih prava.


Što su ljudska prava?

Tim Dare razmatra dokle se mogu protezati zahtjevi za ljudskim pravima.


Mrzim te, moja ljupka Francuska!

Hamid Andishan nam govori kako je Sartre, filozof slobode, imao problema s politikom zemlje liberté i kako je to utjecalo na njegov pogled na ljudska prava.