Istina o herezi?

Grant Bartley postavlja zakone u korist 'prave' vrste hereze.


Nebesko iseljenje

John Donnelly nas podsjeća da su ljudi milošću Božjom samo stanari na Nebu.


Kraj patnje

Zadovoljstvo za narod! Katherine Power razmatra treba li biti više opijata za mase (uključujući opijum?), ali se zadovoljava orašastim plodovima i sjemenkama.


Fenomenologija kao mistična disciplina

Colin Wilson istražuje provokativniju stranu egzistencijalizma.


Pluralizam: model mnogih karata

Mary Midgley kaže da su grane znanja poput karata - svaka odgovara na različit skup pitanja pa se ne mogu nužno sve 'svesti' na fiziku.


Blasfemija svetog Augustina

James Hale tvrdi da je Duh Sveti ženstven i da je Trojstvo ogledalo nuklearne ljudske obitelji.


Ukroćenje skeptičnog zmaja

Toni Vogel Carey o nesporazumu između njezine tete Polly i Renéa Descartesa.


Rezanje Boga na pola

Nicholas Maxwell o hitnoj potrebi seciranja Božanstva.


Fundamentalisti, islamisti i zapad

Imadaldin Al-Jubouri razmatra kako neki muslimanski fundamentalisti opravdavaju svoju agresivnost – između ostalog i pogrešnim čitanjem Kur’ana.


William od Ockhama: Obrana Crkve, osuda Pape

Ian Smith o tome zašto je Ockham mislio da Papa nije katolik.


Spinoza: Proklet bio danju; i proklet neka je noć

Prije tri stotine pedeset godina, Spinoza je bio ekskomuniciran. To daje Peteru Caveu izgovor da nas podsjeti na ovog najtolerantnijeg filozofa – na njegov život, metafiziku i ljudskost.


Zašto Spinoza?

Richarda Masona o misliocu koji je stajao na raskrižju mnogih povijesti i tradicija.