Dar nasukanosti

Amee LaTour tvrdi da bismo ponekad trebali pozdraviti da nas život nasuka.


Problemi s Martinom

Čak su i njegovi najbolji prijatelji mislili da je nacist, pa zašto bismo onda obraćali pozornost na Heideggerove filozofske spise? Odabranim Heideggerovim znanstvenicima postavili smo sljedeće pitanje: Utječu li Martin Heideggerova uključenost u Nacističku stranku i njegov antisemitizam, kao što je vidljivo u nedavno objavljenim Crnim bilježnicama, na to kako bismo ga trebali smatrati filozofom i baviti se njegovim radom ?


Rođenje kulture slavnih iz duha filozofije

Matthew Barnard shvaća i osuđuje celeb kulturu u heideggerovskim terminima.


Heidegger & Faulkner protiv moderne tehnologije

Bob James vidi sličnosti u mračnim percepcijama industrijalizacije dvojice pisaca.


Heideggerovi načini postojanja

Andrew Royle uvodi Heideggerove ključne ideje iz njegovog klasika Bitak i vrijeme, pokazujući kako one vode prema njegovom konceptu Bitka-prema-smrti.


Hannah Arendt i ljudska dužnost razmišljanja

Shai Tubali razmatra korijene i implikacije Arendtove aktivne filozofije.