Ponovni pregled korporativnih kriza

Alanu Malachowskom o odgovorima čitatelja na njegov nedavni članak o filozofskim pogreškama koje dovode do katastrofa u prostorijama odbora.