Radikalni lijek: Hannah Arendt i Simone Weil o potrebi za korijenima

Scott Remer smatra da nismo sretni bez zajednice i smatra da je potpuna rekonstrukcija modernog svijeta vrijedna truda.


Koncept drugog od Kanta do Lacana

Peter Benson razmatra kako kontinentalni umovi vide kako mi vidimo druge umove.


Što nam Derrida govori?

Mike Sutton daje nam svoju sadašnju interpretaciju Derridaovih tragova.


Foucaultov slon

Thomas Morrison ozbiljno gleda na problem Michela Foucaulta sa znanošću.


Iskustvo Georgesa Bataillea

Michael Mocatta pronalazi praktičnu pomoć za oporavak od ovisnosti u filozofiji ekstremnog iskustva.