iek on Love

Kathleen O’Dwyer pita što Slavoj iek misli pod 'voli bližnjega svoga'.


Korijen, rajčica, talit: tri predmeta

Peter Benson priča priču o Sartreu, Barthesu i Derridi.


Politička filozofija nakon metafizike: Habermas & Lyotard

Abdelkader Aoudjit razmišlja o postmodernom političkom mišljenju.


Heterotopija Disneyjevog svijeta

Christophe Bruchansky pita živimo li u globalnom tematskom parku.