Daisetsu Suzuki (1870.-1966.)

Brian Morris razmišlja o 'krajnjoj stvarnosti' zen budističkog filozofa.


Etienne de la Boétie (1530.-1563.)

Martin Jenkins govori o životu utjecajnog ranog političkog filozofa.


Voltaire (1694.-1778.)

Jared Spears osvrće se na kometarsku karijeru slavnog revolucionara.


Paolo Sarpi (1552.-1623.)

Gerald Curzon daje pregled života i mišljenja izvornog novog ateista.


Arthur Schopenhauer (1788.-1860.)

Alistair MacFarlane daje osvrt na fenomenalan život svojevoljnog uma.


Alfred North Whitehead (1861.-1947.)

Alistair MacFarlane o najpoznatijem zagovorniku filozofije procesa.


Toma Akvinski (1225.-1274.)

Hilarius Bogbinder otkriva iznenađujuće revolucionarna stajališta jednog od najcjenjenijih filozofa Katoličke crkve.


Nelson Goodman (1906.-1998.)

Alistair MacFarlane promišlja filozofa koji je govorio jezicima umjetnosti.


Marcel Duchamp (1887.-1968.)

Alistair MacFarlane cijeni život zloglasnog umjetničkog proroka.


Iris Murdoch (1919.-1999.)

Gary Browning nam govori zašto se Iris Murdoch ističe kao mislilac dvadesetog stoljeća.


Ayn Rand (1905.-1982.)

Martin Jenkins prati život žene koja je sama postala.


Niccolò Machiavelli (1469.-1527.)

Graeme Garrard o jednom od rijetkih pisaca čije je ime postalo pridjev.


Bertrand Russell (1872.-1970.)

Alistair MacFarlane otkriva paradokse u dugom životu trećeg grofa Russella.


Johann Gottlieb Fichte (1762.-1814.)

Matt Qvortrup o kozmopolitskom idealistu koji je postao neshvaćen otac njemačkog nacionalizma.


Martin Heidegger (1889.-1976.)

Alistair MacFarlane razmatra biće i vremena pisca Bića i vremena.


Leonardo da Vinci (1452.-1519.)

Mark Willingham se osvrće na filozofiju velikog umjetnika.


Alfred Tarski (1901.-1983.)

Alistair MacFarlane razmišlja kroz život kuma logike.


Ada Lovelace (1815.-1852.)

Alistair MacFarlane o tome kako je pjesnikova kći izumila koncept softvera.


Ludwig Wittgenstein (1889.-1951.)

Alistair MacFarlane riječima ocrtava Wittgensteinov život.


Kurt Gödel (1906.-1978.)

Alistair MacFarlane pokazuje kako je život ovog logičara sezao dalje od čiste logike.