Filozofija uma: pregled

Laura Weed nas vodi u obilazak kontroverze um/mozak.


Svijest, slobodna volja i jezik

Michael Langford govori o jeziku kojim govorimo o umu i mozgu.


Etika na mozgu

Vincent Di Norcia teoretizira kako se moral stvara radom mozga.