O altruističkom živom darivanju bubrega

Specijalist za bubrege Mahendra Govani preporučuje posebnu raznolikost evoluiranog etičkog ponašanja.


(Ne)naučene lekcije

Robert Card o etici medicinske skrbi na kraju života.


Ksenotransplantacija: za i protiv

autori Oolade Olakanmi i Laura Purdy


Bioetika sada

Jeffrey Spike objašnjava mjesto medicinske etike unutar bioetike iu odnosu na filozofiju.


Tri tipa s otkazanim organima protiv jednog tipa s dobrim organima

Michael Voytinsky pronalazi drugi pogled na klasičnu utilitarističku dilemu.