Umijeće stvaranja svijeta

Mikhail Epstein vidi svijetlu budućnost za metafiziku u dobu visoke tehnologije.


Simworld

Sam Woolfe daje nam kratku povijest ideje da je stvarnost nestvarna.


Kant u baru: Transcendentalni idealizam u svakodnevnom životu

Patrick Cannon koristi popularnu postavku da objasni Kantovu metafiziku.