Umjetnost i znanost pomirene

Nikolaos Gkogkas o estetici Nelsona Goodmana.


Dewey i demokratski način života

Kevin S. Decker o jedinstvenom političkom doprinosu Johna Deweya.


Peirce i Sartre o svijesti i egu

David Boersema opisuje kako su dva vrlo različita mislioca bila na tragu sličnih ideja o prirodi svijesti.


Charles Sanders Peirce: Arhitekt pragmatizma

Cornelis de Waal o čovjeku i njegovim idejama.


Pragmatični patriotizam Richarda Rortya

Carol Nicholson o potrebi za drugačijom vrstom nacionalnog ponosa.


Uvod u klasični američki pragmatizam

Raymond Pfeiffer, koji je uredio ovo izdanje, osvrće se na opseg Pragmatične tradicije.